Baggrund

Vores baggrund

Med rødder tilbage til 1970'ernes oliekriser, miljølove m.v. har ENVISOR foruden regnskab og revision en en unik erfaring med rådgivning omkring


 • generelle økonomiske forhold, 
 • økonomisk ledelse,
 • finansiel ledelse,
 • virksomhedsledelse,
 • fysisk og psykisk arbejdsmiljø og
 • eksterne miljøforhold.


ENVISORs arbejde bygger på førstehåndsviden om de udfordringer, som virksomhederne møder og de dermed forbunde økonomiske risici.


ENVISOR tilbyder ansvarlighed, ordentlighed og troværdighed. Vi er udpeget som Service Provider Network af Invest in Denmark i forbindelse med udenlandske virksomheders etablering i Danmark.


Vi er omsorgsfulde og værdisøgende personer, der med stort overblik er gode til at se helheder og nye muligheder. Med godt humør og engagement bidrager vi aktivt til at løse vores opgaver.


Innovative, kunstneriske og kreative virksomheder har vores særlige interesse. Desuden har vi gennem tiderne været fødselshjælpere for omkring 250 iværksættervirksomheder.


ENVISOR er ejet af Erik Plinius, der er Cand. merc. og HD fra Copenhagen Business School (Handelshøjskolen i København).

Supplerende studier i Miljøledelse og Economics of Transition and Development ved bl.a. London School of Economics.


Erik Plinius er tillige Ekstern Lektor tilknyttet Center for Videruddannelse ved DTU - Danmarks Tekniske Univeristet, hvor han underviser på EBA, Diplomledelse og DJØFs lederuddannelser i

 • Økonomisk og Finansiel Ledelse,
 • Miljø- og Klimaledelse og
 • Arbejdsmiljøledelse


ENVISOR besidder et ekspertlignende kendskab til

 • dansk og EU's miljølovgivning 
 • arbejdsmiljølovfivningen

og har deltaget aktivt i udarbejdelse af standarder, love og regler på miljøområdet.


ENVISOR har kontor i SYMBION Science Park på Østerbro, et kreativt og  vidensbaseret kontorfællesskab for innovative virksomheder.