ENVISOR ApS

Regnskab - Revision - Rådgivning


SYMBION - Fruebjergvej 3

2100 København Ø
Erik Plinius

Direktør og ejer


E-mail: ep@envisor.dkVORE YDELSER


START UPS OG UDVIKLING

Rådgivning omkring forretningsplaner.

Etablering af selskaber.

Selskabsregistrering m.v.

Rådgivning til iværksættere.

Udarbejdelse af nye procedurer.

Indførelse af nye systemer.

Strategiudvikling og implementering.


BOGFØRING OG REGNSKAB

Daglig bogføring. Vi er flydende i de fleste systemer, f.eks. e-conomic og Dinero.

Fakturering.

Cash management, bankafstemninger og likviditetsstyring.

Debitor- & kreditorstyring.

Månedsafslutninger, periodiseringer og hensættelser.

Budgetter, analyser og forecasting.

Rapportering til ledelse og bestyrelse.

Momsregnskab, One Stop Shop moms og afregning af punktafgifter.

Lønsumsafgift.

Årsregnskaber og årsrapporter.

Oplysningsskemaer til SKAT.

CbC rapportering.

Udbytteberegning.

Kontrollerede transaktioner.


LØN OG HR

Lønkørsel

Afregning af SKAT, ATP og Samlet Betaling.

Afsteminger til e-indkomst m.v.

Diverse ad hoc opgaver, rapporter og statistik.

APV - arbejdspladsvurderinger.

Tilpasning af organisationen.


Og meget andet.

VORES BAGGRUND


Med rødder tilbage til 1970'ernes oliekriser, miljølove m.v. har ENVISOR foruden regnskab, bogføring, HR og revision en en unik erfaring med rådgivning omkring


  • generelle økonomiske forhold, 
  • økonomisk og finansiel ledelse,
  • fysisk og psykisk arbejdsmiljø og
  • eksterne miljøforhold.


ENVISORs arbejde bygger på førstehåndsviden om de udfordringer, som virksomhederne møder og de dermed forbunde økonomiske risici.


ENVISOR tilbyder ansvarlighed, ordentlighed og troværdighed. Vi er udpeget som deltager i Service Provider Network af Invest in Denmark i forbindelse med udenlandske virksomheders etablering i Danmark.


Vi er omsorgsfulde og værdisøgende personer, der med stort overblik er gode til at se helheder og nye muligheder. Med godt humør og engagement bidrager vi aktivt til at løse vores opgaver.


Innovative, kunstneriske og kreative virksomheder har vores særlige interesse. Desuden har vi gennem tiderne været fødselshjælpere for flere hundrede iværksættervirksomheder og snesevis af undelandske selskabers indtog på det danske marked.


ENVISOR er ejet af Erik Plinius, der er Cand. merc. og HD fra Copenhagen Business School (Handelshøjskolen i København).

Supplerende studier i Miljøledelse og Economics of Transition and Development ved bl.a. London School of Economics.


Erik Plinius har tillige mange års erfaring som Ekstern Lektor tilknyttet Center for Videruddannelse ved DTU - Danmarks Tekniske Univeristet, hvor han bl.a. underviste på EBA, Diplomledelse og DJØFs lederuddannelser m.fl. i fagene


  • Økonomisk og Finansiel Ledelse,
  • Budgettering
  • Miljø- Energi- og Klimaledelse samt
  • Arbejdsmiljøledelse.ENVISOR besidder indgående kendskab til dansk og EU's miljølovgivning, arbejdsmiljølovgivningen og har deltaget aktivt i udarbejdelse af standarder, love og regler på området.


ENVISOR har kontor i SYMBION, et kreativt og  vidensbaseret kontorfællesskab for innovative virksomheder.

Her skabes de optimale rammer for iværksættere og startups
inden for udvalgte brancher og økosystemer.